Media

Foto:Wiglius de Bie

De Maker achter de Maker Award erkent makers die met onberispelijk vakmanschap en ondersteunende samenwerking een essentiële bijdrage leveren aan het zo goed mogelijk verwezenlijken van het werk van een beeldend kunstenaar. De Maker achter de Maker Award is geïnitieerd in samenwerking met het Mondriaan Fonds, het publieke fonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed in Nederland.

We zijn verheugd om aan te kondigen dat Karen Zeedijk, expert in tuften, dit jaar de winnaar is van de Maker achter de Maker Award. Zeedijk ontvangt een geldbedrag van €5.000 en haar betrokken praktijk zal gevierd worden tijdens een prijsuitreiking in Kunstinstituut Melly op 8 november 2023, gelijktijdig met de uitreiking van de Berry Koedam Award.

In opdracht van kunstenaars maakt Zeedijk wandkleden, tapijten en textielkunstwerken in haar atelier Fabrikaat in Tilburg en in haar decennialange functie als tuft expert bij het TextielLab, onderdeel van het TextielMuseum. De textielwerken worden wereldwijd tentoongesteld. “Het begint langzaam tot me door te dringen dat ik zo’n eervolle prijs mag ontvangen. Dit is een fantastische erkenning voor mijn werk,” zei Zeedijk. “Als een werk klaar is, krijgt de kunstenaar of ontwerper alle erkenning bij de presentatie, maar meestal blijft de persoon die het uitvoerende werk heeft verricht onzichtbaar. Uit deze prijs spreekt een duidelijke waardering voor de rol die een ‘maker achter de maker’ heeft.”

Zeedijk werd genomineerd door de Nederlandse beeldend kunstenaar Catharina van de Ven, voor wie ze meerdere kleden maakte. Volgens Van de Ven is Zeedijk zeer toegewijd aan haar ambacht én aan de kunstenaars met wie ze samenwerkt, waardoor bijzondere werkrelaties ontstaan waarin zowel Zeedijk als de kunstenaar zich openstellen om te leren en verder te komen door samen te werken. Met haar toewijding en compassie, voegt ze waarde toe die onbetaalbaar is.

Het geheim van zo’n productieve werkrelatie zit volgens Zeedijk in goed luisteren naar wat de kunstenaar vertelt over het werk en dat kunnen vertalen naar de uitvoering. “Je moet elkaars taal leren spreken”, zegt Zeedijk. “En als dat lukt, dat je elkaar kunt vinden en voeden, dan laat zo’n werk zich haast als vanzelf maken. Samen til je het geheel op, dat voelt magisch.” Naast de samenwerking met Van de Ven werkt Zeedijk onder andere met kunstenaars als Otobong Nkanga en Robert Zandvliet.

De nominatie van Zeedijk door Van de Ven was een van de bijna honderd nominaties die door in Nederland wonende kunstenaars werden ingestuurd. De nominaties werden naar aanleiding van een open oproep door beeldend kunstenaars voorgedragen, een initiatief van Kunstinstituut Melly in samenwerking met het Mondriaan Fonds. De genomineerden konden alleen mensen, groepen of bedrijven binnen Nederland zijn, die gezien worden als experts binnen een bepaald ambacht. Alle nominaties werden beoordeeld en besproken door een externe jury, de voordragende kunstenaars konden afkomstig zijn van over de hele wereld.

Over de jury
Alle nominaties zijn beoordeeld door de jury voor de Maker achter de Maker Award: Rieke Vos, conservator hedendaagse kunst van Teylers Museum, Haarlem; Anne Wenzel, Rotterdamse kunstenaar; en Binna Choi, aftredend directeur en curatorieel adviseur van het Casco Art Institute, Utrecht. Sarah van Overeem, Development Manager van Kunstinstituut Melly, was de voorzitter tijdens de jurybijeenkomst.

De jury nam kennis van de praktijk van Zeedijk en de manier waarop Van de Ven sprak over de vaardigheden en samenwerkingen van de maker, die soms jaren in beslag nemen en veel geduld, doorzettingsvermogen, relationele vaardigheden en vakmanschap vereisen. De jury erkent ook Zeedijks brede ervaring om de ideeën van de kunstenaars treffend te vertalen, met behoud van persoonlijke signatuur en kwaliteit. In de ogen van zowel de jury als Van de Ven is Zeedijk in staat om horizontale samenwerkingsprocessen te vormen, waarbij zowel zij als de kunstenaars zich openstellen om te leren en te groeien van het samenwerken. De jury concludeerde dat hun keuze om deze verdienstelijke genomineerde toe te kennen “ons in staat stelt om het belang te benadrukken van geëngageerde uitwisselingen en langdurige gesprekken” die deel uitmaken van het doel van de Maker achter de Maker – en hoe deze uitwisselingen zelf deel uitmaken van het creatieve proces dat kunstwerken voortbrengt.

Over Karen Zeedijk
In 2001 is Karen (Kaat) Zeedijk (1970) haar glas-in-lood atelier Fabrikaat in Tilburg gestart. Sinds 2003 is zij daarnaast als tufter verbonden aan het TextielLab in Tilburg. In 2015 is haar glasatelier Fabrikaat als tuftatelier verdergegaan en werkt zij fulltime als tufter. Zowel met Fabrikaat als op het TextielLab werkt Zeedijk in opdracht van kunstenaars als; Catharina van de Ven, Robert Zandvliet, Lizan Freijsen, Otobong Nkanga, Victor de Bie, Kiki van Eijk, Rop van Mierlo, Sandra Keja Planken, Jan Koen Lomans, Charlotte Jonkheer, Jan Taminiau, Els van ’t Klooster en anderen. Werken door haar vervaardigd zijn geëxposeerd in musea in binnen- en buitenland. In 2020 richtte Zeedijk het Tuftlokaal op, waar zij haar kennis deelt door het geven van workshops en masterclasses aan geïnteresseerden. Ook hebben diverse kunstacademies in Nederland en België een beroep op haar kennis gedaan. Zeedijk woont en werkt in Tilburg.

Over de Maker achter de Maker Award
De Maker achter de Maker Award werd in 2020 ontwikkeld en heeft een unieke focus. De prijs heeft als doel het vieren en erkennen van het vakmanschap en de deskundigheid van mensen die achter de schermen werken aan het realiseren van de ideeën van kunstenaars. De Maker achter de Maker Award is een van de prijzen die Kunstinstituut Melly in 2020 lanceerde, elk met een eigen focus. Het programma, dat wordt ondersteund door verschillende partners, is ontworpen om de dertigste verjaardag van het instituut te vieren door het ecosysteem door de jaren heen te eren. Eerdere winnaars van de prijs waren in 2021: Charly van Rest en in 2022: Struktuur 68 uit Den Haag, opgericht door Henk Trumpie en Jacques van Gaalen. Klik hier voor meer informatie over dit programma van Kunstinstituut Melly.

Over het Mondriaan Fonds
Het Mondriaan Fonds is het rijkscultuurfonds voor erfgoed en beeldende kunst in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk en werkt in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ze dragen bij aan de realisatie van projecten en activiteiten van kunstenaars, curatoren en critici, musea en andere erfgoedinstellingen, kunstpodia, archieven, galeries en opdrachtgevers in binnen- en buitenland. Daarnaast is het fonds organisator van verschillende activiteiten zoals de Nederlandse inzending voor de biënnale van Venetië en de Prix de Rome. Het fonds financiert de Maker achter de Maker Award in het kader van ambachten.

Perscontact
Neem voor persinformatie contact op met Liza Wolters via liza@kunstinstituutmelly.nl.

De missie van Kunstinstituut Melly is het organiseren van activiteiten over de nieuwste ontwikkelingen in de hedendaagse kunst en theorie. De instelling creëert tentoonstellingen, publicaties en educatieve programma’s van artistieke waarde en culturele betekenis. Het geeft ook opdrachten voor nieuwe kunst, ondersteunt innovatief onderzoek en pleit voor culturele partnerschappen. Kunstinstituut Melly verwelkomt het hele jaar door publiek in zijn 19e-eeuwse gebouw van +3.500 m2, gelegen aan de Witte de Withstraat 50 in het Cool District in Rotterdam, Nederland.

Kunstinstituut Melly wordt ondersteund door de Gemeente Rotterdam en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in Nederland. In 2023 werd het ook ondersteund door subsidies van onder andere AMMODO, Hartwig Foundation en Droom en Daad. Projectsteun wordt verkregen uit fondsenwervingsactiviteiten, individuele donaties en subsidies van fondsen en stichtingen. De Maker achter de Maker Award wordt mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds.

Portret Karen Zeedijk door Alessandra Mignardi